Antihumitat

 

És un  guix laminat resistents a la humitat, que s'empren en locals humits (banys, cambres de neteja, cuines, vestuaris...)

HUMEDADES: tipos y consecuencia del agua en los materiales

 

 

 

Les plaques de guix resistents a la humitat estan fabricades amb paper tractat que retarda l'absorció de l'aigua i el creixement de fongs.

hongos

 

 

 

A més el nucli de la placa conté additius especials perquè no es taqui ni es desintegri.


 

 

Les plaques estan dissenyades per resistir esquitxades ocasionals d'aigua però no estan recomanades per estar exposades a la pluja ni en contacte directe o constant amb aigua o vapor com a regadores, dutxes o saunes.

És diferencien de les altres pel color verd del paper que confecciona el guix laminat.

Tal i com hem anat dien al cim del guix laminat pot anar enganxat directament el morter, rajola, pintat,...