Antifoc

 

Es un gran aïllador del foc, ja que el guix de les plaques no són inflamable.

 

La placa està feta de calci i el foc produeix que s'evapori l'aigua, això retarda la propagació del foc per uns quants minuts

 

 

 

 

Una placa més gruixuda resisteix més temps del pas del foc.

 

Tipus de tractament de protecció passiva al foc més freqüents.

    *RF90 (resistència al foc 90 minuts)
    *RF120 (resistència al foc 120 minuts)
    *RF180 (resistència al foc 180 minuts)
    *RF240 (resistència al foc 240 minuts)