Tèrmic

Les plaques de guix lamitat no són bones ailladores de la temperatura, a causa del seu espessor. La calor o el fred penetra d'un costat a l'un altre de la placa de guix.

Per obtenir un bon aïllament tèrmic, és necessari recobrir l'interior dels murs o sostres amb aïllament tèrmic de llana de roca, escuma o altres materials.

 

El guix laminat ofereix solucions que fan realitat la temperatura ideal durant tot l'any.

En el cas d'habitatges en zones “extremes” de calor o de fred, és necessari condicionar l'habitatge per protegir-la de les temperatures exteriors.

 

Com més aïllada estigui l'habitatge major confort tèrmic s'aconseguirà i, per tant, major estalvi energètic en consum de calefacció o aire condicionat per no ser tan intensiu el seu ús.


Per protegir l'habitatge de la calor o del fred exterior haurem de reforçar els murs de façana. Per a això, l'adequat és realitzar un envà autoportant per aconseguir una cambra d'aire en la fulla interior de la façana i que així millori enormement l'aïllament tèrmic del conjunt.

 


Igual que succeeix en aïllar acústicament, per obtenir una millora tèrmica important dependrà en gran manera del correcte muntatge i estanqueïtat de tots els components que s'instal·lin.