Falç sostre

El fals sostre es un sostre secundari construït a certa distància del forjat o coberta, per tapar les canalitzacions que es veuen a simple vista o per baixar altures en locals amb finalitats de disseny o de decoració.

 

Escayolistas en L´Eliana

 

 

És caracteritza per que permet donar un acabat idèntic al del sostre tradicional, oferint al mateix temps, els avantatges acústics, tèrmic, anti-foc,...

Deixa una superfície absolutament llisa i sense cap tipus d'irregularitats que pot ser pintada i acabada com qualsevol sostre tradicional i que pot ser perforat per situar elements penjants.

 

 

Mitjançant aquest sistema es poden fer diferents nivells i formes creant sostres escalonats o amb irregularitats que, a més, puguin integrar elements d'il·luminació.

 

És monten amb perfileries

 

 

sostres desmuntables