Forrar xemeneies

 

Primer cal procedir a preparar la paret on es va a col·locar la campana. Primer s'ha d'aplicar el corresponent aïllant i col·locar el tub de sortida de fums.

 

Chimenea con campana de pladur


Seguidament s'ha d'aïllar la campana col·locant planxes de llana de roca d'alumini sobre els muntants pertinents.

Després es tallaran les plaques de cartró-guix que es cargolaran convenientment.

 

 


El tub també ha de ser sotmès a la col·locació d'aïllant i al posterior sistema de plaques de guix.