Decoració: Caixons, mobles,...

Amb les plaques cartró guix es poden adaptar per fer decoracions com caixons, mobles,...

És combinen les plaques i la perfileria.

Exemple de decoració:

Calaixos

Calaix per tapar tub de xemeneia

mobles